Voorwaarden

Lees onderstaande voorwaarden goed door daar deze van toepassing zijn op je boeking bij Tari Travel. Mocht je vragen hebben, stuur gerust een e-mail naar taritravel@yahoo.com of kijk of je vraag bij onze veelgestelde vragen staat.

A. BETALINGSVOORWAARDEN

De boeking is officieel zodra de klant 25% van het totale bedrag van de aanbetaling naar de bankrekening van TARI TRAVEL heeft overgemaakt. Binnenlandse vluchten dienen vooraf volledig te worden betaald. Mogelijke overstapkosten dienen door de klant te worden betaald. Door 25% van het totale bedrag te betalen gaat de klant akkoord met alle hierboven en hieronder genoemde voorwaarden.

Het totale bedrag van de reis moet 2 weken voor de start van de reis worden voldaan. Per speciale overeenkomst tussen klant en TARI TRAVEL kan het bedrag voldaan worden na aankomst in het land waar de reis plaatsvindt op de manier zoals overeengekomen per email tussen klant en TARI TRAVEL. Als het saldo van de reisprijs niet bij aankomst is betaald heeft TARI TRAVEL het recht om de boeking te annuleren waarbij er geen terugbetaling volgt.

B. ANNULERING

Elke bericht van annulering moet gedaan worden per email of fax en dit bericht zal dan bevestigd worden door TARI TRAVEL. De datum waarop de fax of email ontvangen is door TARI TRAVEL zal bepalen welke annuleringskosten van toepassing zijn.

ANNULERING VAN LANDREIS (ZONDER DE VLUCHTEN) DOOR INDONESIË MET UITZONDERING VAN DE EILANDEN LOMBOK, SUMBA, FLORES

In het geval van een annulering (los van de reden) gelden de volgende voorwaarden:

  • Van boekingsdatum tot 30 dagen voor vertrek zal een 10% van de kosten worden doorgerekend.
  • Tussen 30 en 10 dagen voor vertrek zal een tarief van 20% worden doorgerekend
  • Voor 10 dagen voor vertrek geld een tarief van 30%
  • Voor 5 dagen voor vertrek geld een tarief van 50%
  • Binnen 5 dagen voor vertrek zal er geen terugbetaling volgen
  • In het geval dat Tari Travel de reis annuleert, los van de reden, is Tari Travel verplicht om een ander reisbureau te vinden die de reis beheert of 100% van de reisprijs terug te betalen binnen 1 week van annulering.

Alle transferkosten zijn voor de rekening van Tari Travel.

ANNULERING VAN BINNENLANDSE VLUCHTEN

In het geval van annulering van binnenlandse vluchten door de klant gelden de annuleringsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappijen. Het bedrag dat terugbetaald wordt hangt af van de luchtvaartmaatschappij, de tijd van de annulering en de reisklasse van het ticket.

Alle kosten gemaakt vanwege een annulering of wijzing van de tijd door de luchtvaartmaatschappij zijn de verantwoordelijkheid van de klant. De meeste binnenlandse luchtvaartmaatschappijen betalen tickets niet terug en betalen ook niet voor een extra hotelovernachting of transport enz. Extra kosten dienen betaald te worden door de klant.

C. ANDERE VOORWAARDEN

  1. TARI TRAVEL stelt zich niet aansprakelijk voor wijzingen van reisschema’s, of andere zaken gerelateerd aan de reis, als gevolg van factoren die buiten haar controle vallen. Onder deze factoren vallen oorlog, stakingen, het weer, politieke geschillen, grensafsluitingen, vertraagd- of geannuleerde vluchten. Alle kosten opgelopen door TARI TRAVEL of een bevoegde reisagent* als gevolg van deze veranderingen dienen op locatie betaald te worden door de klant. Het nalaten om te betalen zal leiden tot een directe beëindiging van de reis met geen enkele toekomstige aansprakelijkheid voor TARI TRAVEL.
  2. TARI TRAVEL heeft het recht om de prijs van de reis te verhogen vanwege een stijging van de brandstofkosten, entreetickets tot parken of fluctuerende wisselkoersen. Dit mag tot een maximum van 10% van de totale reisprijs tot 14 dagen voor de aanvang van de reis. Alle kostenstijgingen tot 10% van de totale reis zijn onvoldoende reden voor de klant om kosteloos de reis te annuleren.
  3. Van klanten die boeken bij TARI TRAVEL wordt verwacht dat ze weet hebben van risico’s die inherent zijn aan het reizen in landen waar de infrastructuur en ontwikkeling niet op eenzelfde niveau ligt als dat in de Europese gemeenschap of in de Verenigde Staten, en dat alle reizen en geassocieerde expedities volledig op eigen risico worden gedaan. Alhoewel TARI TRAVEL en haar bevoegde reisagenten* alle voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid van de klanten te garanderen kan er geen verantwoordelijkheid geaccepteerd worden omtrent een overleiden, letsel of ander verlies wat klanten kan overkomen door wat voor een factor dan ook. De klanten en zijn/haar zorgbehoevende, erfgenamen, nalatenschap, beheerders of rechthebbende vrijwaren TARI TRAVEL en houden haar, en haar leden en werknemers, onschuldig voor claims van alle schakeringen, en van aansprakelijkheid voor vertraging, verlies, schade, letsel, ziekte, of overleiden dat optreedt vanwege wat voor een reden dan ook gedurende de reis, of activiteiten gerelateerd aan de reis.

BEVOEGDE REISAGENT: een bevoegde reisagent is een lokale agent in het land van bestemming binnen de reisovereenkomst wiens servicekwaliteit regelmatig wordt gecheckt door TARI TRAVEL.

D. BINNENLANDSE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN

De meeste luchtvaarmaatschappijen in Indonesië staan op een zogenoemde ‘zwarte lijst’ samengesteld door de Europese Unie. Deze lijst bestaat uit luchtvaartmaatschappijen die niet voldoen aan de vereiste veiligheidsmaatregelen opgelegd door de Europese Unie. Passagiers luchtvaartmaatschappijen uit Indonesië die niet op deze lijst staan en vliegen volgens de voorwaarden van de Europese Unie zijn: Garuda Airlines en Indonesisch Air Asia.

Bagagelimiet verschilt per luchtvaartmaatschappij. Vluchten van Garuda hebben altijd een 20kg limiet; Lion Air tussen de 15-20 kg; Wings Air 10kg; Trigana-Nam-Kalstar 10-15kg. Bagagelimiet van vluchten van Air Asia hangt van de aanvraag af en kan verschillen tussen 10-30kg per persoon. Bij overschrijding van het gewichtslimiet horen aanvullende prijzen en moet er ongeveer tussen de Rp. 10.000- Rp.75.000 per kilo (afhankelijk van de route) betaald worden. Het is het recht van luchtvaartmaatschappij om bagage met overwicht te weigeren.